torsdag 4 november 2010

A Plea for Eros - Yonder

Den här essän tar sitt avstamp i ordet yonder som enligt Hustvedt definierar "a new space - a middle region that was neither here nor there - a place that simply didn't exist for me until it was given a name". I sin text berättar hon om sitt norska ursprung och hur hon under olika perioder av sin uppväxt tillbringade tid i Norge och lärde sig språket. Hon skriver om hur ordet there till sin geografiska karaktär är svårfångbart eftersom det så fort man kommit dit inte längre är there, utan har förvandlats till here.

Att dela sin uppväxt mellan två olika geografiska platser tror jag många kan relatera till. Handlar det dessutom om två olika kulturer blir uppdelningen och kontrasten ännu tydligare. Jag tillbringade under min gymnasietid ett år i Australien och skapade mig under det året ett liv där. Att efter tolv månader tvingas lämna den tillvaro jag byggt upp var en hjärtskärande upplevelse. Det var en kort tid jag var där och det var länge sen, men den tiden i mitt liv är en del av mig.

Jag fick en påminnelse om detta bara häromdagen då jag av en slump pratade med några elever på lektionen om några av mina upplevelser därifrån. Eftersom vi hade lektion i engelska, förde vi samtalet på engelska och jag märkte hur min dialekt allt mer gick över till så som jag talade då. Det kom som en överraskning, och samtidigt en härlig påminnelse om en del av min identitet jag ibland nästan glömt bort.

Inga kommentarer: