fredag 5 november 2010

A Plea for Eros - titelessän

Tänk så mycket som är outtalat precis i början av en kärleksrelation. De där första närmandena som sker mest på känn, där någon oundvikligen måste vara den som tar första steget. Hur svårt det kan vara att veta, är känslorna ömsesidiga? Hustvedt diskuterar detta bland annat utifrån "the Antioch Ruling", en policy vid Antioch College som innebar att vid varje ny sexuell handling mellan två personer måste det finnas ett ömsesidigt, verbalt medgivande. Vissa menar att detta verbala medgivande i sig dödar all erotik, medan andra istället finner det motsatta.

En liknande diskussion hörde jag på radion förra veckan då bland annat Katarina Wennstam diskuterade det ny förslaget till sexualbrottslagstiftning. Även här föreslås en förstärkning av samtyckesbegreppet. Jag kan inte annat än att hålla med Wennstam. Lyssna gärna på inslaget här, hon diskuterar mycket klokt om både förslagets fördelar och nackdelar.

Sen kan man också titta på det här inlägget som visar ett konstverk som på sitt sätt bidrar till samhällsdebatten.

Inga kommentarer: