måndag 8 juni 2009

En familjär hustomte

Böcker av Jesper Juul, den danske familjeterapeuten, försöker jag läsa lite titt som tätt. Jag tycker det är ganska mycket samma tema som återkommer i de flesta av hans böcker, men åtminstone jag behöver en påminnelse då och då. Nu senast var det Här är jag! Vem är du? (som jag fick låna av Anna) och som synes har jag två till på lager (varav en är lånad av Anna).

Han säger så mycket bra om det här med familj och relationer mellan föräldrar och barn (Nu ska vi äta känns alltmer akut hemma hos oss). Men jag tycker att egentligen är det han skriver om ganska allmängiltigt. Det gäller alla relationer, inte minst den man har med sig själv.

Inga kommentarer: