lördag 11 oktober 2008

Gomorra


Roberto Saviano är på flykt. Han går aldrig någonstans utan sina livvakter och åker alltid i en skottsäker bil. I sin bok Gomorra planlägger och redogör han för Camorrans omfattande illegala verksamhet, han lämnar ut fulla namn och siffror på hur många som blivit mördade. Kalla fakta.

Tanken svindlar när bilden går upp för mig hur enorm Camorrans makt och inflytande är. Jag får svårt att ta till mig den kalla beskrivningen och texten känns konstig nog - overklig. Vid ett par tillfällen, episoden om skräddaren som syr kläder åt Angelina Jolie utan att veta om det och berättelsen om prästen som med sitt civilkurage väljer att gå emot Camorran, är texten levande och engagerad. Likaså mot slutet när han själv blir mer aktiv och synlig i texten.

Men det är en jätteviktig bok och all heder åt Saviano som är beredd att riskera sitt eget liv för att sätta fokus på Camorrans ljusskygga verksamhet.

Inga kommentarer: